top klein1

Asbest in huis, wie is aansprakelijk? Verborgen gebrek

Asbest bij koop huis, wie is aansprakelijk?

Asbest is een verzamelnaam van in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels.
Hoewel asbest een natuurlijk product is, kunnen asbestvezels zeer gevaarlijk zijn voor de gezondheid (waarover hieronder meer).
Asbest heeft nuttige eigenschappen: het is brandwerend, slijtvast, isolerend, enz. Om die reden is asbest veel toegepast in woningen, vooral in de periode 1960 t/m 1993.
Asbest treft men vooral aan in dakbedekking, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, afdichtingen van kachels, enz. Maar ook wanden kunnen (spuit)asbest bevatten.

Wat zijn de risico’s van asbest?

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.
Losse asbestvezels kunnen bij inademing tot diep in de longen doordringen en daarbij ernstige ziekten veroorzaken, zoals asbestose, longkanker en mesothelioom. De door asbest veroorzaakte kanker is ongeneeslijk.
Asbest vermindert de waarde van een woning.
Gegeven het gevaar voor de gezondheid zal een woning die asbest bevat minder waard zijn dan dezelfde woning die geen asbest bevat. Dit ook al omdat er van Overheidswege een plicht kan (komen te) rusten op de eigenaar van de woning het asbest te laten saneren.

asbest

Is verkoper aansprakelijk voor asbest in woning?

Of de koper de verkoper van een woning die asbest bevat aansprakelijk kan houden voor de schade (bijvoorbeeld saneringskosten, waardevermindering) is van velerlei zaken afhankelijk. In de rechtspraak zijn daarom zeer verschillende uitspraken terug te vinden.

Verhogende elementen van aansprakelijkheid verkoper

De kans dat verkoper aansprakelijk is, is groter naarmate 1 of meerdere onderstaande elementen van toepassing zijn:
-er is sprake van niet gebonden asbest (spuitasbest);
-er sprake is van bruin of blauw asbest (zijn gevaarlijker dan wit asbest);
-de asbest zich op meer plaatsen in de woning bevindt;
-de asbest zich bevindt op plekken waar dat minder kan worden verwacht;
-de asbest zich bevindt op plekken die vaker worden bewerkt.

Het ‘spiegelbeeldige’ van het zojuist gezegde is uiteraard ook het geval. Dus naarmate geen of minder van bovenstaande elementen aanwezig zijn, is de verkoper van de woning minder snel aansprakelijk.
Maar er zijn meer aspecten die meewegen bij de vraag of verkoper aansprakelijk is. Zo zal naar de inhoud van de koopovereenkomst moeten worden gekeken. Wat is in de koopovereenkomst bepaald over eventuele gebreken en meer specifiek over asbest? Zijn er garanties opgenomen?, of juist clausules die aansprakelijkheid uitsluiten?
Verder is van belang of verkoper voldaan heeft aan zijn mededelingsplicht en of koper voldaan heeft aan zijn onderzoeksplicht. Bij de onderzoeksplicht van koper dient er rekening mee te worden gehouden dat die plicht ruimer is als het huis is gebouwd in een periode dat veel asbest in de bouw werd gebruikt (1960 t/m 1993.).

Al met al is het vaak lastig te bepalen of de verkoper van een huis in een concreet geval aansprakelijk is voor de sanering van asbest of andere schade verband houdende met asbest. Dit te meer omdat niet alle rechters de zelfde opvattingen hebben over asbestkwesties.

Vraag rechtshulp bij asbest

Heeft u als koper of verkoper van een woning te maken met asbest, laat u dan bijstaan door onze gespecialiseerde juristen en advocaten. U verstevigt daarmee uw juridische positie en vergroot de kansen op een voor u gunstige afloop. Bel 020 – 6890 863 of mail.

Wilt u zelf als koper de verkoper van uw huis aansprakelijk stellen voor verborgen gebreken ( zoals asbest ), bestel dan onze voorbeeldbrief.

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag