top klein1

Is boktor een verborgen gebrek? Wie is aansprakelijk?

Een huis bestaande uit houten delen kan aangetast zijn door boktor. Maar wat is boktor precies? en wie is aansprakelijk als een huis met boktor of ander ongedierte is verkocht? Is boktor een verborgen gebrek?

boktor verborgen gebrek

Boktor, een schadelijke knager

Er bestaan honderden soorten kevers die boktorren worden genoemd. Voor (ver)kopers van huizen is alleen de ‘huisboktor’ van belang. De huisboktor begint als eitje, waarna hij vele jaren als larf doorleeft om uiteindelijk een kever te worden.
De boktorlarf leeft in hout waarin zij boorgangen maken. Door dit knagen van boorgangen brengen zij het hout ernstige schade toe. In sommige gevallen is deze schade van buitenaf waarneembaar door de boorgaatjes in het hout en/of boormeel dat uit het hout valt. De schade is echter niet altijd zichtbaar, zodat sprake zal zijn van een verborgen gebrek.

Wie is aansprakelijk voor boktor schade?

Boktor kan ernstige schade toebrengen aan hout. Bekende problemen zijn bijvoorbeeld aantasting van draagbalken en dakconstructies. Niet alleen dient de boktor dan bestreden te worden, maar tevens zullen houtconstructies vervangen moeten worden. Een kostbare zaak derhalve.
Kan de koper van een huis de verborgen boktor schade verhalen op de verkoper? Dat zal een vraag die veel kopers zich zullen stellen als zij onverwachts geconfronteerd worden met boktorschade. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal zaken. Wij noemen hieronder de belangrijkste.

Normaal gebruik geschaad door boktor?

Een koper van een woning mag verwachten dat hij de woning ‘normaal’ kan gebruiken. Kan de woning niet normaal worden gebruikt, dan is verkoper meestal aansprakelijk voor het gebrek. De verkoper moet dan het gebrek (laten) herstellen.
Niet elke aanwezigheid van boktor zal het normaal gebruik van de woning belemmeren. Maar indien de boktor bijvoorbeeld vloerbalken, draagbalken of de dakconstructie ernstig aantast, zal er in het algemeen sprake van zijn dat het huis niet normaal kan worden gebruikt.

Ouderdomsclausule en onderzoeksplicht

In het geval koper op de hoogte was van de boktor-aantasting dan is verkoper – uiteraard - niet aansprakelijk. Het gebrek zal dan al in de koopprijs zijn ‘verwerkt’. Verkoper is evenmin aansprakelijk als koper de boktor eenvoudig voor de koop had kunnen ontdekken door eventuele uitvlieggaten in het hout of boormeel veroorzaakt door de boktorlarf. Met name bij oudere woningen wordt koper geacht een goed onderzoek te doen naar eventuele gebreken. Was daarentegen verkoper aantoonbaar op de hoogte van het gebrek, maar heeft hij dat niet gemeld, dan is verkoper vanwege dit verzwijgen toch aansprakelijk. De spreekplicht gaat boven de onderzoeksplicht!
Indien partijen een ouderdomsclausule van toepassing hebben verklaard op de koopovereenkomst, waarbij verkopers aansprakelijkheid voor gebreken aan het houtwerk is uitgesloten zal verkoper niet aansprakelijk zijn. Dat kan anders zijn indien verkoper de koper niet heeft geïnformeerd over hem bekende boktorproblemen.

Boktor en verborgen gebreken: wie kan u juridisch helpen?

Bent u koper of verkoper van een huis met boktor of ander ongedierte en wilt u rechtshulp bij het verhalen van schade of verweren tegen schadeclaims inzake verborgen gebreken?, neem dan direct contact op met onze gespecialiseerde en ervaren juristen en advocaten op 020- 6890 863 of mail ons.

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag