top klein1

Bouwkundige keuring bij aankoop huis

 Bouwkundige keuring bij aankoop huis

Als u een huis gaat kopen wilt u uiteraard geen 'kat in de zak' kopen. U kunt geconfronteerd worden met hoge kosten als u een gebrek niet voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst heeft opgemerkt. Een goede en tijdige  bouwkundige inspectie kan veel problemen voorkomen.

Bouwkundige inspectie niet verplicht

Ondanks het belang van een bouwkundige inspectie is het niet verplicht een dergelijke inspectie uit te voeren voor het sluiten van de koopovereenkomst.  U kunt het huis ook zonder professionele inspecteur kopen. Dat kan echter wel juridische consequenties hebben. Een koper is er namelijk toe gehouden aan zijn onderzoeksplicht te voldoen. Naarmate het te kopen huis ouder is, is de onderzoeksplicht zwaarder. In geval van een gerechtelijke procedure over verborgen gebreken kan de rechter daarom oordelen dat de koper niet aan zijn onderzoeksplicht heeft voldaan door geen bouwkundige in te schakelen. Het gebrek kan daarmee voor risico van de koper komen/blijven.

Voorlopige koopovereenkomst en ontbindende voorwaarde

Hoewel het de voorkeur heeft een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren voordat u een koopovereenkomst tekent, kan er eventueel ook voor gekozen worden een 'voorlopige' koopovereenkomst aan te gaan met een ontbindende voorwaarde. De ontbindende voorwaarde kan dan bijvoorbeeld als volgt luiden: als een door de koper in te schakelen bouwkundige binnen X dagen na het sluiten van de koopovereenkomst rapporteert dat herstel van gebreken en achterstallig onderhoud meer gaat kosten dan bedrag X heeft koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

Daarnaast kan worden afgesproken dat de koper de koopovereenkomst kan ontbinden als de bouwkundige aanvullend specialistisch onderzoek aanbeveelt, bijvoorbeeld bij een vermoeden van asbest.

Kies een goede bouwkundige

Veel mensen en bedrijven presenteren zich als inspecteurs die diensten verlenen voor inspectie van huizen. Ga voordat u een bouwkundige uitkiest goed na wat zijn ervaring en reputatie is. Is de bouwkundige gespecialiseerd in (verborgen) gebreken bij huizen?, wat is zijn opleiding, enz.

Is de bouwkundig inspecteur aansprakelijk voor niet geconstateerde gebreken?

De bouwkundig  inspecteur heeft de verplichting de opdracht van zijn klant zorgvuldig uit te voeren. Doet hij dat niet dan kan de bouwkundige aansprakelijk zijn tegenover zijn opdrachtgever ( de klant), bijvoorbeeld voor 'gemiste' gebreken. Bedenk echter dat een opdracht tot bouwkundig onderzoek vaak niet inhoudt dat de inspecteur zaken weg gaat breken of ontoegankelijke ruimtes in het huis inspecteert. Een standaard inspectie brengt daarom niet altijd alle verborgen gebreken aan het licht. Voor die gebreken is de inspecteur daarom niet aansprakelijk. Anderzijds mag van de bouwkundige wel verwacht worden dat hij adviseert een aanvullend onderzoek te laten verrichten als er aanwijzingen zijn dat er bij niet toegankelijke  plekken verborgen gebreken zijn. Denk bijvoorbeeld aan lekkagesporen op het plafond die afkomstig kunnen zijn van een lekke waterafvoer van een ingebouwd bad.

Tijdig aansprakelijk stellen

Als u van mening bent dat uw bouwkundige tekort is geschoten bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, kunt u hem aansprakelijk stellen. Doet dat wel tijdig. In algemene voorwaarden die bouwkundigen vaak hanteren staat vermeld binnen welke termijn en op welke wijze een klacht over de dienstverlening moet worden ingediend.

Verkoper kan bouwkundig rapport opvragen

Bent uw verkoper van een huis en wordt u aansprakelijk gesteld voor verborgen gebreken, dan adviseren wij u het bouwkundig rapport bij koper op te vragen. Als het gebrek in het bouwkundig rapport is opgenomen, heeft u een sterk punt van verweer. Immers kunt u dan stellen dat de koper de woning met het hem bekende gebrek als zodanig heeft aanvaard.

Vraag rechtshulp aan onze specialisten

Bij het kopen en verkopen van een huis komt veel kijken. Juridisch kan veel mis gaan.  Een kostbare fout is zo gemaakt.. Heeft u te maken met verborgen gebreken?, ga dan niet zelf aan de slag, maar schakel onze gespecialiseerde advocaten en juristen in. Bel 020 6890 863 of mail

 

 

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag