top klein1

Lekkage badkamer, wie is aansprakelijk?

 lekkage badkamer verborgen gebrek

Lekkage badkamer een verborgen gebrek

Bij de koop van een huis is het van belang dat het huis vrij is van lekkages. Meestal betreffen lekkages een lekkend dak of water dat instroomt via kozijnen of de kelder. Maar regelmatig is er ook sprake van lekkage in of vanuit de badkamer. Dergelijke lekkages kunnen ernstige gevolgen hebben, vooral als door de lekkage in de badkamer onderliggende kamers te maken krijgen met waterinstroom.

Wie is aansprakelijk voor lekkage badkamer?

Van belang is dat de verkoper van een woning een mededelingsplicht heeft ter zake van ernstige gebreken die voor de koper niet zichtbaar zijn bij de bezichtiging van het huis. Dus als verkoper op de hoogte is van lekkage in de badkamer, dient hij dat voorafgaande aan het sluiten van de koopovereenkomst te melden aan de koper. Doet verkoper dat niet dan is verkoper aansprakelijk.

Wat als verkoper geen weet had van de lekkage in de badkamer?

Het kan zo zijn dat de verkoper geen weet had van de lekkage. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een waterleiding onder de badkamervloer lekt. In die gevallen is verkoper te goeder trouw en kan hem geen schending van zijn mededelingsplicht verweten worden.
Echter is verkoper toch vaak aansprakelijk, ook als was hij niet bekend met de lekkage. Dat komt doordat in veel koopovereenkomsten een zogeheten ‘normaal gebruik garantie’ is opgenomen. Via een dergelijke garantie garandeert verkoper aan koper dat koper de woning normaal kan gebruiken, dus zonder wezenlijke gebreken die het woongenot ernstig belemmeren. In veel gevallen zal een lekkage in of vanuit de badkamer voldoende ernstig zijn om te concluderen dat de woning niet normaal kan worden gebruikt. Een badkamer is immers een essentieel onderdeel van een woning.

Uitzonderingen op aansprakelijkheid verkoper: de ouderdomsclausule, de niet bewoningsclausule en onderzoeksplicht

Verkoper garandeert dus in veel gevallen het normaal kunnen gebruiken van de woning, waaronder de badkamer. Echter komt het regelmatig voor dat een koopcontract een ouderdomsclausule bevat en/of een ‘niet bewoningsclausule’. Met een dergelijke clausule stelt verkoper dat hij niet het normaal kunnen gebruiken van de woning garandeert omdat de woning al op leeftijd is, of dat hij niet zelf in de woning heeft gewoond. In dergelijke gevallen is verkoper vaak niet aansprakelijk, tenzij de koper aannemelijk kan maken dat verkoper op de hoogte had moeten zijn van de lekkage in de badkamer, of dat de badkamer recentelijk vernieuwd is zodat verkoper redelijkerwijs geen beroep toekomt op een ouderdomsclausule.

Een verkoper is mogelijk ook niet aansprakelijk voor lekkages als koper zijn onderzoeksplicht heeft verzuimd. Als bij de bezichtiging van de woning duidelijk sprake was van lekkagesporen, dan had het op de weg van koper gelegen op dit punt nader onderzoek te doen of extra navraag te doen bij verkoper.
Overigens gaat de onderzoeksplicht van koper niet zover dat hij zonder enige aanleiding zaken weg moet breken om na te gaan of sprake kan zijn van lekkages.

Rechtshulp bij verborgen gebreken lekkage badkamer

Bent u koper of verkoper van een woning en heeft u te maken met verborgen gebreken, zoals lekkage aan de badkamer? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaten en juristen. Wij hebben ruim meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van verborgen gebreken. Wij kunnen u adviseren, maar ook voor u corresponderen en procederen. Bel 020 6890 863 of mail ons.. Als u als koper zelf verkoper aansprakelijk wil stellen voor lekkage badkamer, bestel dan onze voorbeeldbrief.

 

 

 

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag