top klein1

Lekkage en vocht bij koop huis - wie is aansprakelijk?

Vocht en lekkage

In ons land zijn er veel huizen met vocht en lekkageproblemen. Niet verwonderlijk: Nederland is een drassig land en het regent veel.

Een vochtig huis of een huis met lekkage kan het woongenot ernstig aantasten en het huis uiteraard ook. Welke vochtproblemen kunnen zich voordoen als u een huis heeft gekocht of verkocht.? En wie is aansprakelijk? De koper of verkoper?

Problemen met vocht

Slecht gevelmetselwerk
Vochtoverlast binnen de woning kan verschillende oorzaken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan slecht gevelmetselwerk met slechte voegen. Hierdoor kan vocht binnendringen waardoor vochtproblemen in de woning ontstaan.

Optrekkend vocht
Heel wat huizen kampen met optrekkend vocht. Dat kan komen omdat het huis op een ‘slechte plaats’, staat, zoals in een gebied met een hoog waterpeil of veel grondvocht. Maar er kan ook sprake zijn van bouwfouten.
Veel oudere huizen zijn gebouwd zonder zogenaamde ‘vochtschermen’ (dampfolie) waardoor vocht op kan trekken.

Lekkages

Er kunnen veel soorten lekkages voorkomen in een huis. Het bekendste voorbeeld is een lekkend dak, waardoor water het huis binnenkomt. Maar ook lekkage in leidingen, afvoeren en riolering komt nogal eens voor. Ook kan een niet waterdichte kelder in combinatie met een hoog waterpeil ernstige wateroverlast veroorzaken.

Gezondheidsproblemen
Een vochtige woning kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
Vochtige ondergronden zijn een voedingsbodem voor schimmelgroei wat uiteindelijk schadelijk is voor de gezondheid.
Uiteraard brengt vocht en lekkage ook ernstige schade aan de woning toe en daalt de waarde van het huis.

lekkage vocht

Onderzoek en herstel gebrek

Omdat lekkage en vocht vaak ernstig is, is goed onderzoek naar de oorzaak van de overlast een eerste vereiste. Schakel daarvoor een expert is, bijvoorbeeld het ervaren bureau lekrecherche.nl

Wie is aansprakelijk voor lekkage en vochtproblemen? Koper of verkoper?

De vraag wie aansprakelijk is voor lekkage en vochtproblemen is vaak niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat hangt van veel aspecten af, zoals de inhoud van de koopovereenkomst (welke garanties of uitsluitingen staan daarin genoemd? ), hoe oud is het huis?, heeft de koper van het huis voldaan aan zijn onderzoeksplicht en verkoper aan zijn mededelingsplicht?, hoe ernstig is het probleem?, wanneer is het gebrek ontstaan?, enzovoorts.

Vraag rechtshulp

Omdat het lastig te bepalen is wie aansprakelijk is voor lekkages, riool en vochtproblemen, adviseren wij uw kwestie voor te leggen aan onze ervaren juristen en advocaten. Bel daarom direct 020 – 6890 863 of mail

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag