top klein1

Lekkage en vocht bij koop huis - wie is aansprakelijk?

Vocht en lekkage in koophuis een verborgen gebrek? 

In ons land zijn er veel huizen met vocht en lekkageproblemen. Niet verwonderlijk: Nederland is een drassig land en het regent veel.

Een vochtig huis of een huis met lekkage kan het woongenot ernstig aantasten en het huis uiteraard ook. Welke vochtproblemen kunnen zich voordoen als u een huis heeft gekocht of verkocht.? En wie is aansprakelijk voor deze gebreken als deze verborgen waren? De koper of verkoper?

Problemen met vocht

Slecht gevelmetselwerk
Vochtoverlast binnen de woning kan verschillende oorzaken hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan slecht gevelmetselwerk met slechte voegen. Hierdoor kan vocht binnendringen waardoor vochtproblemen in de woning ontstaan.

Optrekkend vocht
Heel wat huizen kampen met optrekkend vocht. Dat kan komen omdat het huis op een ‘slechte plaats’, staat, zoals in een gebied met een hoog waterpeil of veel grondvocht. Maar er kan ook sprake zijn van bouwfouten.
Veel oudere huizen zijn gebouwd zonder zogenaamde ‘vochtschermen’ (dampfolie) waardoor vocht op kan trekken.

Verborgen lekkages

Er kunnen veel soorten lekkages voorkomen in een huis. Het bekendste voorbeeld is een lekkend dak, waardoor water het huis binnenkomt. Maar ook lekkage in leidingen, afvoeren en riolering komt nogal eens voor. Ook kan een niet waterdichte kelder in combinatie met een hoog waterpeil ernstige wateroverlast veroorzaken.

Gezondheidsproblemen

Een vochtige woning kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
Vochtige ondergronden zijn een voedingsbodem voor schimmelgroei wat uiteindelijk schadelijk is voor de gezondheid.
Uiteraard brengt vocht en lekkage ook ernstige schade aan de woning toe en daalt de waarde van het huis.

lekkage vocht

Onderzoek en herstel verborgen gebrek lekkage en vocht

Omdat lekkage en vocht vaak ernstig is, is goed onderzoek naar de oorzaak van de overlast een eerste vereiste. Schakel daarvoor een expert is, bijvoorbeeld het ervaren bureau lekrecherche.nl

Is lekkage een verborgen gebrek?

Een lekkage die niet gemeld is bij de koper van een huis én koper ook niet zelf heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij een goed onderzoek is een verborgen gebrek. Dat betekent echter niet automatisch dat verkoper aansprakelijk is.

Wie is aansprakelijk voor lekkage en vochtproblemen? Koper of verkoper?

De vraag wie aansprakelijk is voor lekkage en vochtproblemen is vaak niet gemakkelijk te beantwoorden. Dat hangt van veel aspecten af, we noemen er enkele:

 

 • was het gebrek 'verborgen', of had koper het gebrek al kunnen constateren of vermoeden bij de bezichtiging van de woning voor het sluiten van de koopovereenkomst?;
 • is het gebrek ernstig? Naar mate het gebrek ernstiger is zal verkoper meestal eerder aansprakelijk zijn;
 • is in de koopovereenkomst een ouderdomsclausule of een niet-zelfbewoningsclausule opgenomen?;
 • heeft koper voldaan aan zijn onderzoeksplicht?;
 • heeft verkoper voldaan aan zijn mededelingsplicht? of heeft verkoper de gebreken gemaskeerd?;
 • welke garanties zijn in de koopovereenkomst opgenomen?;
 • hoe oud is de woning?;
 • wanneer is het gebrek ontstaan?

 Welke acties ondernemen als koper van huis met verborgen gebreken?

 • breng verkoper zo spoedig mogelijk op de hoogte van het verborgen gebrek;
 • laat een bouwkundige of loodgieter vaststellen waardoor de lekkage wordt veroorzaakt;;
 • laat deze deskundige tevens rapporteren wanneer de oorzaak van de lekkage of vochtoverlast waarschijnlijk is ontstaan;
 • laat de deskundige tevens zijn mening geven of verkoper van de lekkage of vochtoverlast op de hoogte moet zijn geweest;
 • laat de deskundige een begroting maken voor de kosten gemoeid met het oplossen van het verborgen gebrek;
 • nodig verkoper bij voorkeur uit om aanwezig te zijn bij het onderzoek van de deskundige;
 • stel verkoper in gebreke ( geef hem/haar een redelijke uiterste termijn om het gebrek op te (laten) lossen;
 • schakel onze gespecialiseerde juristen en advocaten in om uw recht te halen.

 Voorkom kostbare missers! Vraag rechtshulp bij verborgen gebreken zoals lekkage en vocht

Omdat het lastig te bepalen is wie aansprakelijk is voor verborgen gebreken als lekkages, riool en vochtproblemen, adviseren wij uw kwestie voor te leggen aan onze juristen en advocaten. Wij hebben meer dan 25 jaar ervaring en al vele zaken met succes opgelost. Bel daarom direct 020 – 6890 863 of mail

Verborgen-gebreken.net?

 • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
 • Resultaat gedreven snelle actie
 • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
 • Privacyverklaring

Feiten

 • Meer dan 20 jaar ervaring
 • Klantwaardering: 9,2
 • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag