top klein1

Mededelingsplicht

 

mededelingsplicht verborgen gebreken

Bij geschillen over verborgen gebreken speelt vaak de vraag: heeft verkoper zijn mededelingsplicht geschonden, of heeft koper zijn onderzoeksplicht verzaakt?

Deze webpagina gaat over de mededelingsplicht van de verkoper. Op onze webpagina onderzoeksplicht leest u meer over de onderzoeksplicht van de koper.

MEDEDELINGSPLICHT bij gebreken huis

Bij het aangaan van een (ver)koopovereenkomst moet de verkoper niet alleen op zijn eigen belangen letten. Hij moet ook rekening houden met de belangen van de koper. Dit kan met zich meebrengen dat hij de koper gevraagd, maar ook ongevraagd!, moet inlichten over feiten betreffende het te verkopen huis. Deze informatieplicht staat bekend als de ‘mededelingsplicht’ van verkoper.

Wanneer rust op verkoper een mededelingsplicht?

In het algemeen is sprake van een mededelingsplicht voor verkoper indien hij een bepaalde eigenschap van het huis kende (of behoorde te kennen) die niet bekend is bij de koper, terwijl verkoper wist (of behoorde te weten) dat die eigenschap voor de koper van belang is.
Op deze algemene regel bestaan overigens uitzonderingen.

De mededelingsplicht bestaat bijvoorbeeld bij een bij verkoper bekende verontreiniging van de grond, ernstige geluidsoverlast, een (niet zichtbaar) aangetaste vloer en een lek dak.
Kortom: indien de verkoper het gebrek kent, is er bijna altijd sprake van een mededelingsplicht.

De verkoper kan ook een mededelingsplicht hebben indien hij ‘slechts’ het vermoeden
heeft van het gebrek. Zo heeft de Hoge Raad bepaald dat in een geval waarbij de verkoper niet bekend was met bodemverontreiniging, toch de plicht had om mede te delen dat daartoe een verhoogd risico bestond.

Als er sprake is van een deskundige verkoper, waaronder ook wordt verstaan de verkoper die zich door een makelaar bij laat staan, zal in het algemeen eerder sprake zijn van een mededelingsplicht aan de kant van de verkoper. Dit omdat een deskundige verkoper geacht wordt meer kennis te hebben van het te verkopen huis en de belangen van de koper.

Van belang bij de mededelingsplicht is verder dat deze informatieplicht niet te beperkt moet worden opgevat. Aan het verstrekken van summiere informatie heeft de koper meestal niet veel. De verkoper is verplicht aan de koper alle essentiële informatie mede te delen.

Anderzijds hoeft verkoper geen mededelingen te doen over eigenschappen die de koper zelf eenvoudig kan waarnemen. Denk aan scheuren in de muur of vochtplekken. Wel dient verkoper daar desgevraagd nadere informatie over te verschaffen.

JURIDISCHE GEVOLGEN

De juridische gevolgen van het niet voldoen aan de mededelingsplicht zijn verstrekkend.
De verkoper loopt bij schending van zijn mededelingsplicht de aanzienlijke kans dat hij het gebrek aan het huis moet herstellen, schade moet vergoeden, of dat de verkooptransactie teruggedraaid wordt.

Al met al grote gevolgen die beter voorkomen kunnen worden door aan de mededelingsplicht te voldoen.

WAT WEEGT ZWAARDER? DE ONDERZOEKSPLICHT OF DE MEDEDELINGSPLICHT?

Indien er aan de kant van verkoper een mededelingsplicht is, dan prevaleert deze plicht in het algemeen boven de onderzoeksplicht van koper. Of anders gezegd: indien een verkoper die zijn mededelingsplicht heeft geschonden door de koper aansprakelijk wordt gesteld voor het verborgen gebrek, ontloopt de verkoper zijn aansprakelijkheid niet door te stellen dat koper maar beter onderzoek had moeten doen.

Het komt evenwel in uitzonderlijke gevallen voor dat de rechter van mening is dat indien de verkoper onvoldoende mededelingen doet en de koper onvoldoende onderzoek doet, de schade wordt ‘gedeeld’.

Neem direct actie!


jur actiesIn geval van verborgen gebreken zijn veel juridische regels van belang. Het is zaak deze goed toe te passen. Een verkeerde aanpak kan verstrekkende gevolgen hebben! Onze professionals zorgen voor een juiste aanpak. Wij helpen zowel kopers als verkopers. Bel ons daarom direct op 020 - 6890 863 of mail.

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag