top klein1

Onderzoeksplicht

Bij geschillen over verborgen gebreken speelt vaak de vraag: heeft verkoper zijn mededelingsplicht geschonden, of heeft koper zijn onderzoeksplicht verzaakt?

Hieronder volgt een toelichting op de onderzoeksplicht van de koper. Op onze webpagina mededelingsplicht treft u informatie over de mededelingsplicht van de verkoper.

onderzoeksplicht verborgen gebreken

ONDERZOEKSPLICHT

Vanzelfsprekend dient een koper van een huis goed te onderzoeken wat hij koopt. Het gaat tenslotte om een zaak van grote waarde. De koper dient zorgvuldig en actief te werk te gaan. Koper dient daarmee te voorkomen dat hij onder invloed van een verkeerde voorstelling van zaken een koopovereenkomst sluit. Dit wordt de ‘onderzoeksplicht’ van koper genoemd. Houdt koper zich niet aan zijn onderzoeksplicht dan kan dit grote nadelige gevolgen voor hem hebben.

De onderzoeksplicht kan met zich meebrengen dat de koper het huis nauwgezet inspecteert en daarbij, zonodig, een (bouw)deskundige inschakelt. Ook doet hij er verstandig aan relevante vragen te stellen aan de verkoper en bij vage antwoorden ‘door’ te vragen.

De onderzoeksplicht van de koper wordt zwaarder indien het een ‘oud’ huis betreft. Aan de koop van oude huizen zijn immers extra risico’s verbonden wat betreft de bouwkundige staat en zaken als de staat van de vloer, het dak en de installaties. Van kopers van oude huizen mag dan ook eerder verwacht worden dat zij een deskundige inschakelen om in voldoende mate aan hun onderzoeksplicht te voldoen.

Echter, de onderzoeksplicht kent ook begrenzingen. Zo zal er ten aanzien van eenvoudig te ontdekken eigenschappen eerder een onderzoeksplicht gelden dan ten aanzien van eigenschappen die moeilijker te ontdekken zijn.
Een andere begrenzing van de onderzoeksplicht bestaat er uit dat de koper in beginsel mag afgaan op de door verkoper gedane mededelingen. Indien verkoper zegt dat het dak niet lekt, dan hoeft koper op dat punt geen onderzoek te laten verrichten.

Indien echter de verkoper niet duidelijk is in zijn mededelingen, kan (nader) onderzoek door koper vereist zijn. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat er waterkringen in het plafond zitten, maar verkoper ‘denkt’ dat het dak wel goed is.

Verder is van belang of koper als een deskundige kan worden beschouwd. Van een deskundige koper mag meer onderzoek worden verwacht dan van een niet deskundige koper. Indien een koper zich ‘deskundig’ laat bijstaan door een aankoopmakelaar, wordt de koper als deskundige beschouwt en is de onderzoeksplicht dus ruimer.

Juridische gevolgen bij niet voldoen aan onderzoeksplicht

De juridische gevolgen van het niet voldoen aan de onderzoeksplicht zijn verstrekkend. Een koper die niet voldoet aan zijn onderzoeksplicht loopt de kans dat hij zijn schade niet bij verkoper kan verhalen of de koopovereenkomst niet kan terugdraaien.

Al met al grote gevolgen die beter voorkomen kunnen worden door aan de onderzoeksplicht te voldoen.

WAT WEEGT ZWAARDER? DE ONDERZOEKSPLICHT OF DE MEDEDELINGSPLICHT?

Indien er aan de kant van verkoper een mededelingsplicht is, dan prevaleert deze plicht in het algemeen boven de onderzoeksplicht van koper. Of anders gezegd: indien een verkoper die zijn mededelingsplicht heeft geschonden door de koper aansprakelijk wordt gesteld voor het verborgen gebrek, ontloopt verkoper zijn aansprakelijkheid niet door te stellen dat koper maar beter onderzoek had moeten doen.

Het komt in uitzonderlijke gevallen echter voor dat de rechter van mening is dat indien de verkoper onvoldoende mededelingen doet en de koper onvoldoende onderzoek doet, de schade wordt ‘gedeeld’.

Direct actie bij verborgen gebreken


jur actiesIn geval van verborgen gebreken zijn veel juridische regels van belang. Het is zaak deze goed toe te passen. Een verkeerde aanpak kan verstrekkende gevolgen hebben! Onze professionals zorgen voor een juiste aanpak. Wij helpen zowel kopers als verkopers bij gebreken.. Bel ons daarom direct op 020 - 6890 863 of mail.

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag