top klein1

Top 10 meest voorkomende verborgen gebreken huis

 

Wat zijn de 10 meest voorkomende verborgen gebreken bij koop van een huis? ( hidden defects sale house )

top 10 meest voorkomende verborgen gebreken huis


Het kopen van een huis brengt grote financiële risico’s met zich mee. De koopprijs is meestal fors, terwijl niet altijd bekend is of het huis deugdelijk is. Mogelijk heeft het huis gebreken die bij bezichtiging niet te zien zijn. Er wordt dan gesproken over verborgen gebreken.

Hulp bij verborgen gebreken

Als u als koper of verkoper van een huis te maken krijgt met verborgen gebreken kunt u voor rechtshulp terecht bij onze gespecialiseerde advocaten en juristen van verborgen-gebreken.net. Wij behandelen al ruim 25 jaar zaken over verborgen gebreken en hebben al duizenden zaken over dit onderwerp behandeld.

Welke verborgen gebreken zaken komen het vaakst voor?

De rechtshulpverleners van verborgen-gebreken.net hebben de door hen behandelde dossiers van de afgelopen 5 jaar geanalyseerd met het doel te achterhalen welke verborgen gebreken het meest voorkomen bij het kopen van een huis. Dit heeft geleid tot onderstaande top 10 van de meest voorkomende verborgen gebreken.

1. Lek dak. Dit is het meest voorkomende verborgen gebrek. In het algemeen zal de verkoper voor dit gebrek aansprakelijk zijn. Dat kan anders zijn als er een ouderdomsclausule in het koopcontract is opgenomen of als er recente lekkagesporen zichtbaar waren voor het sluiten van de koopovereenkomst.


2. Strijd met bouwvoorschriften. Regelmatig komt het voor dat de verkoper van het huis verbouwingen in het huis heeft uitgevoerd die in strijd zijn met bouwvoorschriften of waarbij een bouwvergunning ontbreekt. Denk aan een onveilig uitgevoerde elektrische installatie of een dakkapel waarvan de bouwvergunning ontbreekt.

3. Niet werkende CV-ketel. CV-ketels gaan niet lang mee ( 10-15 jaar) en dienen goed te worden onderhouden, wat lang niet altijd gebeurt.. Het is daarom niet opvallend dat over gebreken aan de CV-ketel regelmatig geschillen zijn tussen verkoper en koper van de woning.

4. Asbest. In oudere woningen ( ouder dan 1993 ) is regelmatig asbest verwerkt. Asbest werd vaak gebruikt als isolatie of brandwerend materiaal. De verkoper kan aansprakelijk zijn voor asbest in de woning, met name als het asbest 'los' zit. Maar een ouderdomsclausule of asbestclausule in de koopovereenkomst kan de verkoper van een woning ook vrijwaren voor aansprakelijkheid.

5. Rottende kozijnen en lekkende ramen.  Vervelende gebreken voor een koper. Echter is de verkoper lang niet altijd aansprakelijk, omdat verkoper vaak kan stellen dat het gebrek niet verborgen was. Koper had bij goed opletten tijdens de bezichtiging van het huis het gebrek kunnen constateren.


6. Lekkages en verstoppingen. Lekkages,  bijvoorbeeld in badkamers,  kunnen diverse oorzaken hebben. In het algemeen is verkoper hiervoor aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor verstoppingen. De koper van de woning zal echter wel aannemelijk moeten maken dat de verstopping of lekkage reeds bij levering van het huis aanwezig moet zijn geweest. Dat is niet altijd eenvoudig. 


7. Vocht en schimmel. Dit zijn lastige problemen, omdat niet altijd duidelijk is of dit veroorzaakt wordt door een gebrek aan het huis of het specifieke gebruik van de bewoner ( denk aan onvoldoende ventileren ).


8. Buren overlast. Dit probleem kent vele varianten. Denk aan a-sociale buren, luidruchtige studenten, blaffende honden, en koelinstallaties van een belendend bedrijf.


9. Verontreiniging tuin. De verontreiniging kan van alles betreffen zoals paks, olie, asbest, etc. Steeds vaker betreft het ook hardnekkige groei van planten zoals de Japanse Duizendknoop.


10. Rotte of verzakkende vloeren. Een dergelijke vloer zal vaak het normaal kunnen gebruiken van de woning verhinderen. In die gevallen is de verkoper aansprakelijk, tenzij er een ouderdomsclausule in het koopcontract is opgenomen of koper de verzakking reeds bij de bezichtiging had kunnen constateren.

Vraag hulp aan onze gespecialiseerde advocaten en juristen

Heeft u als koper of verkoper van een woning te maken met verborgen gebreken? Mail of bel ( 020 6890 863 ) dan onze specialisten. Wij behalen voor u het maximale resultaat!

advocaat verborgen gebreken huis

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag