top klein1

Verborgen gebreken dak - wie is aansprakelijk?


Verborgen gebreken aan dak koophuis, wie is aansprakelijk?

U bent koper of verkoper van een bestaand huis. Na levering van het huis constateert koper gebreken aan het dak. Vraag is: wie is aansprakelijk voor die verborgen gebreken? Maar allereerst een aantal voorbeelden van mogelijke gebreken aan een dak die regelmatig worden geconstateerd:


- loszittende dakpannen
- niet waterdichte bitumen
- verrotte dakbalken of andere dakdelen
- ontbreken isolatie dak
- asbest in dak
- krakend dak
- constructie dakkapel of ontbreken vergunning dakkapel;
- onveilig dak
- lekkage dak

verborgen gebreken dak

Wanneer is verkoper aansprakelijk voor gebreken dak?

Het is lang niet altijd eenvoudig te bepalen of verkoper aansprakelijk is voor verborgen gebreken. Maar in de meeste gevallen moet aan de onderstaande voorwaarden zijn voldaan:

Het gebrek moet verborgen zijn geweest: gebreken die koper bij bezichtiging van het huis voorafgaande aan de koop heeft geconstateerd, of had kunnen ontdekken, waren niet verborgen en heeft koper geaccepteerd.

Het gebrek moet reeds bij levering aanwezig zijn geweest: verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan zijn ná levering van het huis ( bijvoorbeeld afgewaaide dakpannen ) .

Het gebrek moet ernstig zijn: als een gebrek het normaal kunnen gebruiken van de woning verhindert, zal in het algemeen sprake zijn van een ernstig gebrek. Verkoper kan mogelijk ook aansprakelijk zijn voor minder ernstige gebreke als verkoper op de hoogte was van het gebrek, maar het gebrek ten onrechte niet heeft gemeld ( zie: meldingsplicht ) .

De koopovereenkomst bevat geen ouderdomsclausule: in het geval de koopovereenkomst een ouderdomsclausule bevat, is verkoper vaak niet aansprakelijk. Dat kan anders zijn als de ouderdomsclausule niet juist is geformuleerd, of als verkoper op de hoogte was van het gebrek. Vraag hierover advies aan onze specialisten.

De koopovereenkomst bevat geen niet-zelf-bewoningsclausule: het is niet altijd het geval dat verkoper zelf in de verkochte woning heeft gewoond. Dat is bijvoorbeeld het geval als er huurders in de woning verbleven of als verkoper erfgenaam is van de overleden bewoner. In dergelijke gevallen kan de koopovereenkomst een niet-zelf-bewoningsclausule bevatten. Een dergelijke clausule komt er op neer dat verkoper stelt niet in de woning te hebben gewoond en daardoor niet op de hoogte is van eventuele gebreken, zodat hij daar niet verantwoordelijk voor is. Maar let op: in sommige gevallen kan verkoper geen beroep doen op deze clausule. Vraag daarover ons advies.

Welke acties dient koper met een verborgen gebrek aan het dak te ondernemen?

In het geval dat koper van mening is dat verkoper aansprakelijk is voor gebreken aan het dak, zal hij actie moeten ondernemen. De volgende juridische acties zijn noodzakelijk of te adviseren:


• verkoper dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gebracht van de geconstateerde gebreken ( bestel onze voorbeeldbrief ) ;
• laat een (dak)expert de gebreken beoordelen en daarover een rapport opstellen;
• nodig verkoper uit om aanwezig te zijn bij de inspectie van de (dak)expert;
• stel verkoper in gebreke als verkoper de gebreken niet wil oplossen;
• lost verkoper het gebrek niet op, vraag dan minimaal 2 offertes van aannemers voor dakherstel;
• vorder de herstelkosten bij verkoper ( onze specialisten kunne u daarbij helpen );
• leg uw zaak binnen uiterlijk 2 jaar na ontdekking van de gebreken aan het dak voor aan de rechter.

Voorkom juridische missers bij verborgen gebreken dak: vraag rechtshulp!

Gebreken aan het dak kunnen erg vervelend zijn. De vraag wie aansprakelijk is, is vaak niet eenvoudig te beantwoorden. Laat u daarom adviseren en zo nodig verder helpen door onze specialisten. Onze advocaten en juristen zijn al vele jaren ( > 25 jaar ) gespecialiseerd in verborgen gebreken zaken. Heeft u een zaak rond een dak? Bel daarom direct 020 – 6890 863 of mail ons

Verborgen-gebreken.net?

  • Specialist in verborgen gebreken ervaren advocaten en juristen
  • Resultaat gedreven snelle actie
  • Scherpe tarieven voor kopers en verkopers in heel Nederland
  • Privacyverklaring

Feiten

  • Meer dan 20 jaar ervaring
  • Klantwaardering: 9,2
  • Meer dan 3500 zaken behandeld

Contactinformatie

020 6890 863

Stel uw vraag